ppe لقوس فلاش إيران

فلاش تانک ایران | فروش محصولات بهداشتی ساختمانی

Webسطح آبگیری شناور بیش از حد مجاز است. هنگام نصب باید اطمینان حاصل گردد که تمامی قطعات فلاش تانک در دامنه حرکت خود آزاد هستند و با قطعات دیگر درگیر نیستند. چنانچه قسمتی از اهرم و شناور درگیر باشند منجر به عدم فرمان قطع آب و آبریزی …

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد